04.05.2020

3-05-2020, 19:55

12, 13, 25 
24 
 
˲
12, 13, 25 
24 
 
12 
12-grupa8.pdf [389.39 Kb] (c: 37) 
12-grupa-9.pdf [137.97 Kb] (c: 44) 
 
в
11, 14 
storya-Ukrayini-11-14.pdf [181.14 Kb] (c: 71) 
storya-Ukrayini-11-14.pdf [181.9 Kb] (c: 45) 
storya-Ukrayini-11-14-1.pdf [187.5 Kb] (c: 40)
12 
storya-Ukrayini-12.pdf [181.93 Kb] (c: 60) 
storya-Ukrayini-12.pdf [477.81 Kb] (c: 52) 
13 
storya-Ukrayini-13.pdf [190.61 Kb] (c: 18) 
storya-Ukrayini-13.pdf [169.83 Kb] (c: 12) 
storya-Ukrayini-13-1.pdf [182.51 Kb] (c: 18) 
25 
storya-Ukrayini-25.pdf [192.22 Kb] (c: 13) 
storya-Ukrayini-25.pdf [184.35 Kb] (c: 8) 
storya-Ukrayini-25-1.pdf [186.32 Kb] (c: 4) 
 
² в
 
Vsesvtnya-storya-kurs.pdf [193.07 Kb] (c: 87) 
Vsesvtnya-storya-kurs.pdf [227.72 Kb] (c: 78) 
Vsesvtnya-storya-kurs-1.pdf [183.35 Kb] (c: 66) 
25 
Vsesvtnya-storya-25.pdf [191.91 Kb] (c: 9) 
 
ղ̲
11
hmya-11-04.05-08.05.pdf [366.06 Kb] (c: 35)
hmya-11-12.05-15.05.pdf [337.17 Kb] (c: 12) 
hmya-11-18.05-22.05.pdf [343.85 Kb] (c: 11) 
12
hmya-12-04.05-08.05.pdf [341.05 Kb] (c: 31)
hmya-12-12.05-15.05.pdf [566.99 Kb] (c: 31) 
hmya-12-18.05-22.05.pdf [410.23 Kb] (c: 18) 
13
hmya-13-04.05-08.05.pdf [341.33 Kb] (c: 16)
hmya-13-12.05-15.05.pdf [342 Kb] (c: 10) 
hmya-13-18.05-22.05.pdf [567.07 Kb] (c: 10) 
21
hmya-21-04.05-08.05.pdf [309.72 Kb] (c: 25)
hmya-21-12.05-15.05.pdf [1.02 Mb] (c: 9) 
hmya-21-18.05-22.05.pdf [341.85 Kb] (c: 13) 
25
hmya-25-04.05-08.05.pdf [204.75 Kb] (c: 10)
hmya-25-12.05-15.05.pdf [201.8 Kb] (c: 10) 
hmya-25-18.05-22.05.pdf [204.16 Kb] (c: 7) 
 
ò ò
11
bologya-11-04.05-08.05.pdf [339.85 Kb] (c: 36)
bologya-11-12.05-15.05.pdf [337.16 Kb] (c: 13)
bologya-11-18.05-22.05.pdf [387.94 Kb] (c: 7) 
12
bologya-12-04.05-08.05.pdf [355.09 Kb] (c: 37)
bologya-12-12.05-15.05-1.pdf [208.08 Kb] (c: 18)
bologya-12-18.05-22.05.pdf [201.96 Kb] (c: 13) 
13
bologya-13-04.05-08.05.pdf [205.79 Kb] (c: 10)
bologya-13-12.05-15.05-1.pdf [343.35 Kb] (c: 6)
bologya-13-18.05-22.05.pdf [346.23 Kb] (c: 7) 
25
bologya-25-04.05-08.05.pdf [349.33 Kb] (c: 11)
bologya-25-12.05-15.05.pdf [523.26 Kb] (c: 13) 
bologya-25-18.05-22.05.pdf [347.39 Kb] (c: 13) 
 
˲
11 
14 
24  
 
Բ  
11  
11gr-geografya-04.05-08.05.pdf [251.06 Kb] (c: 25)  
11-gr.-geografya-18.05-22.05.pdf [336.96 Kb] (c: 12) 
12 
Geografya-grupa-12-blok-3.pdf [432.02 Kb] (c: 46) 
14 
14gr-geografya-04.05-08.05.pdf [169.55 Kb] (c: 48) 
14-gr-geografya.pdf [196.65 Kb] (c: 52) 
21 
21gr-geografya-04.05-08.05.pdf [191.65 Kb] (c: 16) 
21-gr-geografya.pdf [537.75 Kb] (c: 13) 
21-gr.-18.05-22.05.pdf [214.79 Kb] (c: 13) 
24 
Kontroln-roboti-24-grupa.pdf [685.79 Kb] (c: 35) 
25 
25gr-geografya-04.05-08.05.pdf [179.84 Kb] (c: 9) 
  
²
11 
12 
14 
 
˲
11 
Grupa_11_04.05-08.05.pdf [252.75 Kb] (c: 19)
Grupa_11_12.05-15.05.pdf [433.09 Kb] (c: 16) 
Grupa_11_18.05-22.05.pdf [298.22 Kb] (c: 10) 
12 
Grupa_12_04.05-08.05.pdf [258.87 Kb] (c: 62) 
25 
Grupa_25_04.05-08-05.pdf [211.69 Kb] (c: 7) 
Grupa_25_12.05-15.05.pdf [197.91 Kb] (c: 5) 
Grupa_25_18.05-22.05.pdf [380.94 Kb] (c: 1) 
35 
Grupa_35_04.05-08.05.pdf [193.38 Kb] (c: 8) 
 
Բ
11, 12, 14 
Fzika-04.05-08.05.pdf [239.13 Kb] (c: 96)  
Fzika-12.05-15.05.pdf [228.3 Kb] (c: 72) 
Fzika-18.05-22.05.pdf [231.95 Kb] (c: 52) 
 
11, 12, 13, 21, 25 
nformatika-04.05-08.05.pdf [311.37 Kb] (c: 65) 
nformatika-11.05-22.05.pdf [296.98 Kb] (c: 31) 
 
Բ
12 
 
в  
12 
vidi-pdpriyemstv-harchuvannya.pdf [245.24 Kb] (c: 55) 
 
Ѳ
25 
Grupa_25_104.05-08.05.pdf [427.77 Kb] (c: 5)
Grupa_25_112.05-15.05.pdf [709.42 Kb] (c: 4) 
25118.05-22.05.pdf [323.26 Kb] (c: 3) 
-3
D-3-04.05-08.05.pdf [565.33 Kb] (c: 10) 
 
'Ͳ ò
25, -9 
 
ò
13 
Tehnologyi-04.05-08.05.pdf [216.31 Kb] (c: 4) 
25 
texnologii-6.05.2020.pdf [65.57 Kb] (c: 2)  
texnologii-13.05.2020.pdf [63.88 Kb] (c: 2) 
 
IJ
25  
 
ò IJ ²
25 
 
Ѳί ò
25 
 
Բ ˲ò
-3 
 
в
-3 
 
в ˲
24 
 
ֲ ˲   
-9 
 
˲  
21 
 
в 
11 
14 
 
ò  
14 
 
 
11 
grupa11-mistectvo04.05-07.05.pdf [393.86 Kb] (c: 20) 
12 
grupa12-mistectvo11.05-15.05.pdf [187.33 Kb] (c: 28) 
grupa12-mistectvo18.05-22.05.pdf [249.94 Kb] (c: 18) 
14 
grupa14-mistectvo11.05-15.05.pdf [400.51 Kb] (c: 17) 
grupa14-mistectvo18.05-22.05.pdf [256.95 Kb] (c: 19) 
21 
grupa21-mistectvo11.05-15.05.pdf [382.77 Kb] (c: 18) 
 
ò в 
-1 
-3 
 
ز  
35 
 
ò ֲ 
35 
 
ò ˲ֲ в 
13 
za-14.05.-2020-Tema-5.pdf [95.29 Kb] (c: 32) 
za-21.05.-2020-Tema-5.pdf [194.11 Kb] (c: 31) 
 
ò ˲ֲ в  
13 
 
̲ в 
-3 
 
²
11, 12, 14, 21, 24, 25 
Zavdannya.pdf [401 Kb] (c: 93) 
 
Բ
( ) 
FLEShMOB.pdf [399.15 Kb] (c: 78) 
 
-1 
 
˲   
21 
 
в -
-1 
 
ֲ, ֲ
-1 
 
-
21 
 
в˲
-1, -3 
Robota-v-materal.pdf [516.11 Kb] (c: 21)
 
Ͳ
14 
21 
 
, ͲͲ ̲
24 
dopuski-u1.pdf [235.52 Kb] (c: 23)
dopuski-u2.pdf [167.42 Kb] (c: 27)
dopuski-u3.pdf [142.15 Kb] (c: 13)
dopuski-4.pdf [117.11 Kb] (c: 16)
anotacya-dopuski-24-gr.pdf [175.05 Kb] (c: 18)  
dopuski-5.pdf [462 Kb] (c: 15) 
dopuski-6.pdf [161.79 Kb] (c: 14) 
dopuski-praktichna.pdf [144.26 Kb] (c: 15) 
 
 
11 
13 
za-15.05.2020-Tema-5.pdf [213.51 Kb] (c: 15) 
14 
Virobniche-navchannya-3.pdf [180.45 Kb] (c: 64) 
Virobniche-navchannya-4.pdf [97.13 Kb] (c: 38) 
21 
Zavdannya-21-gr.pdf [161.57 Kb] (c: 17) 
24 
rzba.pdf [631 Kb] (c: 27)
brasleti.pdf [810.87 Kb] (c: 21) 
bismark.pdf [466.03 Kb] (c: 13)
braslet-fanzaziya.pdf [591.69 Kb] (c: 9) 
zamok-dlya-bsmarka.pdf [383.76 Kb] (c: 17)  
brasletvizantiya.pdf [275.93 Kb] (c: 13) 
25 
35 
Virobniche-navchannya-04.05.pdf [623.37 Kb] (c: 17) 
-1 
V-n-T-24-ur.-123-T-25-ur.-12.pdf [642.19 Kb] (c: 16) 
-9 
virobniche-navchannya-04.05.pdf [408.2 Kb] (c: 54) 
virobniche-navchannya-06.05.pdf [409.86 Kb] (c: 43) 
virobniche-navchannya-07.05.pdf [674.26 Kb] (c: 32)
virobniche-navchannya-12.05.pdf [636.3 Kb] (c: 39)
virobniche-navchannya-13.05.pdf [287.45 Kb] (c: 22)
virobniche-navchannya-14.05.pdf [518.69 Kb] (c: 22)
virobniche-navchannya-15.05.pdf [593.32 Kb] (c: 24) 
Virobniche-navchannya-18.05.pdf [584.93 Kb] (c: 33)  
virobniche-navchannya-19.05.pdf [335.11 Kb] (c: 31) 
 
psn-narodzhen-v-boyah.pdf [188.22 Kb] (c: 2) 
&